با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
"تست و ضرایب گرایش های مجموعه حقوق کنکور دکتری 1401"


"دروس، تعداد تست و ضرایب گرایش های مجموعه حقوق در کنکور دکتری 1401"


دروس دفترچه عمومی مجموعه حقوق


زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی(زبان عمومی)

استعداد تحصیلی

نام درس

30 30 تعداد تست
1 1 ضریب


دروس دفترچه تخصصی مجموعه حقوق به تفکیک گرایش


1- حقوق خصوصی (تعداد کل سوالات: 90 تست)


تجارت

مدنی

متون فقه (معاملات)

نام درس

30 30 30 تعدادتست
4 4 4 ضریب2- حقوق جزا و جرم شناسی (تعداد کل سوالات : 90 تست)


جرم شناسی

جزای اختصاصی

جزای عمومی

آیین دادرسی کیفری

متون فقه جزایی (حدود، قصاص، دیات، قضا و شهادات)

نام درس

15 20 15 15 25 تعدادتست
4 4 4 4 4 ضریب


3- حقوق بین الملل عمومی (تعداد کل سوالات: 90 تست)


سازمان های بین المللی

بین الملل عمومی

نام درس

30 40 تعدادتست
4 4 ضریب4- حقوق عمومی (تعداد کل سوالات)

حقوق کار

حقوق اساسی

حقوق اداری

متون فقه(جهاد، ولایت، قضا، شهادات، احیا موات، انفال، امر به معروف و نهی از منکر)

نام درس

15 30 30 15 تعدادتست
4 4 4 4 ضریب


5- حقوق نفت و گاز و تجارت بین الملل


حقوق تجارت بین الملل

حقوق نفت و گاز (حقوق عمومی و بین الملل نفت و گاز بعلاوه قراردادهای نفت و گاز)

حقوق تعهدات (حقوق مدنی و معاملات دولتی)

نام درس

30 30 30 تعدادتست
4 4 4 ضریببرچسب ها: "دروس , تعداد تست و ضرایب گرایش های مجموعه حقوق در کنکور دکتری 1401"