با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره آمادگی آزمون دکتری 1401


جهت ثبت نام به صورت تک درس روی نام درس کلیک کنید

حقوق خصوصی

شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

 نام درس 

800/000 15-20 40 چهارشنبه استاد بنی صدر متــون فقـــه
800/000 9-14 40 پنجشنبه دکتر ارشدی حقوق تجارت
1/200/000 14- 9 60 جمعه دکتر کریمی حقوق مدنـــی


حقوق جزا و جرم شناسی

شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

 نام درس 

800/000 15-20 40 جمعه دکتر رایجیان جرم شناسی
1/000/000 9-15 50 پنجشنبه دکتـــــر رستمی جزای عمومی اختصاصی
600/000 15-20 40 پنجشنبه دکتـــــر تبریزی آ. د کیفــری
400/000 15-20 20 چهارشنبه استاد بنی صدر متون فقـــه


حقوق بین الملل عمومی

شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

 نام درس 

1/200/000 14-20 60 چهارشنبه دکتر علیزاده حقوق بین الملل عمومی
1/000/000 12-16 50 سه شنبه دکتر علیزاده زبان عمومی
برچسب ها: دکتری