دوره اول آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1400 حضوری و آنلاین

شرکت در کلاس آمادگی آزمون کارشناسی ارشد، مفیدیامضر؟

سوالی که ذهن اکثر داوطلبان آزمون وکالت،ارشد،دکتری را به خودمشغول نموده اینست که کلاس آمادگی برای من مفید خواهد بود یا خیر؟
بطورکلی اگر از کلاس هایی که ثبت نام می کنید به شیوه درست وعلمی استفاده کنیدقطعا کارساز وموجب پیشرفت صد درصد خواهد شد درغیراینصورت خیلی مضر و موجب شکست قطعی خواهد گردید
۱- نظم بخشی به مطالعه در روز و ساعت برگزاری
تمام مباحث علمی وآزمونی باتوجه به اهمیت مباحث وجدول فراوانی سوالات که فقط اساتید باتجربه آشنایی کامل دارند دریک ساعت مشخص درروز مشخص هفته تدریس می شود وثبت نام کننده به خاطر هزینه ای که پرداخت کرده خود راموظف به حضوردرکلاس می داند
تذکر؛سعی کنید حتما قبل از ورود به کلاس پیشخوانی وشب بعداز کلاس مباحث را بازخوانی نمایید وگرنه هیچ فایده ای نخواهد داشت
۲-انسجام مطالب قابل ارائه درکلاس،سرعت مناسب مطالب درسی
در طول ترم تحصیلی کارشناسی آ.د.م ۱درترم ۱و آدم ۲درترم ۴و آ.د.م ۳در ترم۶ توسط اساتید جداگانه تحمیلی و گاهی اوقات فارغ التحصیل گرایش غیرمرتبط مثل ح بین الملل ارائه درحالیکه درکلاس های آمادگی بصورت پیوسته بارعایت پیش نیازهای علمی توسط یک استاد ماهر ارائه میشود که موجب تثبیت در ذهن می گردد
۳- استفاده از اساتید باتجربه
تجربه و قدرت بیان یک مدرس سهم زیادی در یادگیری داوطلبان دارد.
تذکر؛سعی کنید قبل از انتخاب یک استاد، از کسانی که در سال‌های قبل با آن استادکلاس داشته‌اند پرس‌وجو کرده و سپس انتخاب کنید.
۴-شناخت مواد ومباحث مهم توسط اساتید
درطول برگزاری ۲۱دوره آزمون وکالت و آزمونهای حقوقی دیگر از۱۳۳۵ ماده ق مدنی فقط ازحدود۶۵۰ماده سوال طراحی شده والباقی هیچ سوالی تاکنون از آنها طرح نگردیده که قطعا در تدریس اساتید لحاظ خواهدشد
۵-شناسایی نقاط ضعف وقوت
نمرات پایان ترم ومعدل ها باعث اعتماد بنفس کاذب در داوطلب شده و او باتصوراینکه در فلان درس همیشه در دوران دانشجویی نمره خوب کسب کرده پس در آزمون پیش رو هم تکرارخواهدشد یا باتصور اینکه من کارشناس ارشد یادکتری حقوق جزا هستم پس قطعا در آزمون دروس جزا وکیفری را درصد بالایی خواهم زد،درحالیکه حدود۱۰‎٪ازشرکت کنندگان وکالت ۹۷ دانش آموخته دکتری بوده اند درسال۹۷حدود۴‎٪ از شرکت کنندگان جذب کارآموزی وکالت شده اند
۶-هدف اصلی اساتید چتردانش آموزش ویاددادن مباحث به داوطلب هست واعتقادشان براینست که اگر کسی مطلب را بفهمد و تحلیلی یاد بگیرد هرنو ع سوال چه تستی وچه تشریحی ویا بصورت کیس پرونده ای را براحتی پاسخگو خواهد بود
بزرگی فرمود؛اگر هدف شخصي از يادگيري ،گرفتن نمره خوب در امتحان باشد ،آن شخص هدف اصلي از يادگيري را فراموش كرده است
توجه نکن ثبت نام درموسسه چقدر گران تمام میشه، حساب کن اگر ثبت نام نکنی چقدر گران تر تمام میشه
موفق وموید باشید


آغاز ثبت نام دوره کارشناسی ارشد حقوق 1400


شروع: 6 دی ماه

حقوق بین الملل

شهریه (تومان) کل ساعت ساعت روز نام استاد نام درس
500/000 40 13 - 20 شنبه استاد لطفی حقوق سازمان ها
570/000 30 14 - 17 چهارشنبه دکتر منوری حقوق اساسی
780/000 60 9 - 13 یکشنبه دکتر علیزاده حقوق بین الملل عمومی و خصوصی
800/000 60 14 - 20 یکشنبه دکتر علیزاده متون حقوقیحقوق تجارت بین الملل

شهریه (تومان) کل ساعت ساعت روز نام استاد نام درس
950/000 70 10 - 17 چهارشنبه استاد زهره وند حقوق تجارت
1/000/000 100 9 - 15 پنج شنبه استاد ترکمن حقوق مدنی
850/000 60 9 - 13 یکشنبه دکتر علیزاده حقوق بین الملل عمومی و خصوصی
800/000 60 14 - 20 یکشنبه دکتر علیزاده متون حقوقیحقوق جزا و جرم شناسی

شهریه (تومان) کل ساعت ساعت روز نام استاد نام درس
900/000 80 14 - 20 دوشنبه استاد بنی صدر متون فقه
680/000 45 9 - 14 پنج شنبه دکتر غلامی آیین دادرسی کیفری
950/000 90 14 - 20 جمعه دکتر غلامی حقوق جزا
800/000 60 14 - 20 یکشنبه دکتر علیزاده متون حقوقیحقوق خصوصی و اقتصادی

شهریه (تومان) کل ساعت ساعت روز نام استاد نام درس
900/000 80 14 - 20 دوشنبه استاد بنی صدر متون فقه
780/000 60 15 - 20 سه شنبه استاد قائم مقامی آیین دادرسی مدنی
1/000/000 100 9 - 15 پنجشنبه استاد ترکمن حقوق مدنی
850/000 70 10 - 17 چهارشنبه استاد زهره وند حقوق تجارت
800/000 60 14 - 20 یکشنبه دکتر علیزاده متون حقوقیحقوق عمومی

شهریه (تومان) کل ساعت ساعت روز نام استاد نام درس
900/000 80 14 - 20 دوشنبه استاد بنی صدر متون فقه
570/000 30 14 - 17 چهارشنبه دکتر منوری حقوق اساسی
570/000 30 17:15 - 20 چهارشنبه دکتر منوری حقوق اداری
670/000 40 9 - 13 یکشنبه دکتر علیزاده حقوق بین الملل عمومی
800/000 60 14 - 20 یکشنبه دکتر علیزاده متون حقوقی

برچسب ها: کارشناسی ارشد