با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری(فواید شرکت در آزمون‌های آزمایشی)

١-برنامه ريزي هدفمند ونظم بخشي
٢-سنجش مباحث مطالعه شده وشناسایی نقاط ضعف وقوت
٣-ارزيابي ميزان پيشرفت هرآزمون نسبت به آزمون قبلي
٤-آماده سازي جسمي ورواني جهت تمركز ۱۷۰ دقیقه‌ای درهرجلسه
٥-آموزش مهارت مديريت جلسه آزمون واختصاص زمان حداكثر يك و نیم دقيقه اي براي هرسوال
٦-هشداربراي تعجيل درانتخاب گزينه وعواقب مخرب نمره منفي
٧-مطالعه ومروربراي تسلط بيشتروتثبيت
٨-آشنايي باانواع سوالات قابل طرح از يك مبحث يا يك ماده قانون
٩-آموزش تمركز بر خواسته اصلي سوال به جاي تعجيل درانتخاب گزينه
١٠-افزودن اطلاعات علمي داوطلب براي آمادگي١٠٠٪؜ درآزمون اصلي
١١-مقايسه وسنجش علمي با رقبا درسراسركشور
١٢-افزايش اعتمادبنفس براي رقابت با داوطلبان مقاطع تحصيلي بالاتر ارشد ودكتري
١٣-آموزش بیش از ۱۵۴۰ سوال استاندارد وهزاران نکته وتله تست ها
١٤-پشتیبانی علمی و نکته گویی مجازی
١٥-صدوركارنامه آني وتحليلي
١٦-طراحي تستها توسط اساتيد مبرز
١٧-تحويل دفترچه هاي  سوال وپاسخنامه تشريحي بعد ازهرآزمون
١٨-اختصاص پروفايل داوطلبي با خدمات متنوع ازقبيل امكان طرح سوال از اساتيدطراح سوال ومشاور
١٩- مشاهده فيلم كارگاه گزينه يابي بعداز هرآزمون در پروفايل
٢٠-تخفيف ويژه كتب براي داوطلبان آزمون آزمايشي
٢١-۵دور مطالعه هر موضوع ومواد تا روزآزمون
٢٢-شبيه سازي هرچه بيشتر آزمونها با آزمون اصلي
۲۳-شباهت رتبه هاي اكتسابي موسسه بارتبه داوطلب درآزمون اصلي
۲۴-بالاترين جامعه آماري با١۷۲نماينده
۲۵-امکان شرکت آنلاین در آزمونبرچسب ها: آزمون وکالت (اسکودا)