با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کارگاه نکته و تست آمادگی آزمون وکالت 1400 (مجازی)کارگاه نکته و تست آمادگی آزمون وکالت 1400 (مجازی)

شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

300/000 30
دکتـــــر ترکمـــــــــن حقوق مدنـــی
200/000 20
دکتــــــــــــــــر رستمی حقوق جــــزا
200/000 20
دکتــــــر بنی صدر اصول فقــــه
300/000 25
دکتــــــر کمیجانی حقوق تجارت
200/000 15
دکتـــر تبریزی آ.د.کیفـــــری
300/000 30
استاد عمروانی آ.د.مدنـــــی
☑️20% تخفیف ویژه ثبت نام کنندگان کلیه دروس
برچسب ها: کارگاه نکته و تست آمادگی آزمون وکالت 1400 (مجازی)