با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره بلند مدت مجازی ویژه آزمون وکالت 1400دوره بلند مدت مجازی ویژه آزمون وکالت 1400


شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

1/430/000 130 15 - 22 یکشنبــــه دکتـــــر ترکمـــــــــن حقوق مدنـــی
1/100/000 100 16 - 20 دوشنــــبه دکتــــــــــــــــر زارع حقوق جــــزا
550/000 50 16 - 21 سـه شــنبه دکتــــــر قوچانیـــان اصول فقــــه
840/000 80 16 - 21 چهارشــنبه دکتــــــر حقیقــــــت حقوق تجارت
825/000 75 10 - 15 پنجشـــنبـه دکتـــر محفوظـــــی آ.د.کیفـــــری
880/000 80 16 - 20 پنجـــشنبـه استاد قائم مقامی آ.د.مدنـــــی


شروع: 29 فروردین

☑️20% تخفیف ویژه ثبت نام کنندگان کلیه دروسبرچسب ها: دوره بلند مدت مجازی ویژه آزمون وکالت 1400