با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره تمام آنلاین ویژه آمادگی آزمون وکالت 1399دوره تمام آنلاین ویژه آمادگی آزمون وکالت 1399شهریه (تومان)

کل ساعت

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

425/000 14 20 - 22 شنبه استاد حقیقت حقوق تجارت
425/000 14 20 - 22 یکشنبه استاد غلامی حقوق جزا
425/000 14 20 - 22 دوشنبه استاد حسین پور اصول فقه
425/000 14 20 - 22 سه شنبه استاد قائم مقامی آ. د. مدنی
425/000 14 20 - 22 چهارشنبه استاد ترکمن حقوق مدنی
425/000 14 20 - 22 پنجشنبه استاد غلامی آ. د. کیفریبرچسب ها: دوره تمام آنلاین ویژه آمادگی آزمون وکالت 1399