با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره مجـازی پیشتازان وکالت 99«دوره مجـازی پیشتازان وکالت 99»

بدیع ترین طرح آموزش ویژه داوطلبان وکالت99

برنامه مطالعاتی هفته اول

شهریه (تومان) ساعت آموزش تست زنی مدرس سرفصل نام درس روز / تاریخ
600/000 16 - 21 دکتر کریمی منفرد قواعد عمومی قراردادها : اقسام عقود،شرایط اساسی برای صحت معامله، اثر معاملات،شروط ضمن عقد،معاملات فضولی وسقوط تعهدات حقوق مدنـی چهارشنبه – 14 آبان
600/000 16 - 21 دکتـــــــــــر ضیائی کلیات آیین دادرسی مدنی-وکالت-انواع قرارها-صلاحیت محاکم-اختلاف درصلاحیت-(مواد 10الی30ق.آ.د.م)قوانین مرتبط شامل قانون حمایت خانواده-قانون شوراهای حل اختلاف-قانون دیوان عدالت اداری-صلاحیت مراجع ثبتی آ. د. مدنـــی جمعـــــــه – 16 آبان
600/000 16 - 21 دکتـــــــر زهره وند شرکت های تجاری یک(کلیات تشکیل شرکت های سهامی ومجامع عمومی شرکت های سهامی،اوراق بهادار وتغییرات سرمایه شرکت های سهامی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376) حقوق تجارت پنج شنبه – 15 آبان
600/000 16 - 21 دکتــــــــــــر غلامیآبان کلیات-عناصر تشکیل دهنده جرم-تقسیمات جرم-قلمرو حقوق جزا در مکان و زمان و شروع به جرم، مسئولیت کیفری(موانع وشرایط) حقوق جـــــــزا شنبـــــــــه – 10 آبان
600/000 18 - 21 دکتـــــــر محفوظی کلیات آیین دادرسی کیفری-دادسرا و ویژگی‌های آن-تعقیب کیفری-موانع تعقیب کیفری-علل سقوط تعقیب کیفری آ. د. کیفــری دوشنبـــه – 12 آبان
600/000 16 - 21 استاد بنی صـــدر وضع الفاظ-اوامر اصول فقـــه سه شنبه – 13 آبان

مزایای این دوره:
☑️ آمـــوزش تســـت محــور
☑️دفترچه تخصصی هر درس
☑️بـرگـزاری دوره در 50 روز
☑️تخفیف%30 کتب چتردانش
☑️شهـــریه مقـــرون بـه صرفـــه
☑️20 درصـد تخفیـف کلیـه دروس

تذکر:
☑️ کتابچه سوالات هر درس از 30 مهر به آدرس ثبت نام کننده ارسال خواهد شد
☑️همراه با عقد قرارداد استرداد شهریه در صورت عدم رضایت از کیفیت
آموزش شیوه صحیح تست زنی (حل تمرین 2880 تست تألیفی هدفمند در 223 ساعت)
مرور نکات آزمونی (آموزش 3000نکته)برچسب ها: دوره مجـازی پیشتازان وکالت 99