با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
۱۵مرحله آزمون آموزشی-آزمایشی فقط بصورت اینترنتی ویژه آمادگی آزمون وکالت۹۹بانظ‌ارت استاد بنی صدر

۱۵مرحله آزمون آموزشی-آزمایشی فقط بصورت اینترنتی ویژه
آمادگی آزمون وکالت۹۹

✅۱۵مرحله آزمون آزمایشی اینترنتی با نونظارت استادسیدعلی بنی صدر

 بابودجه بندی وطراحی سوال؛
👈مدنی استادشعبانی👈تجارت دکترقربانی 👈اصول استاد بنی صدر 👈آ.د.مدنی دکترعمروانی‌👈آ.د.کیفری دکتر کامفر👈جزا دکتر رودسرابی
—————————————
☂️خدمات منحصربفرد؛
❇️بودجه بندی علمی موضوعی 
❇️برنامه ریزی،طراحی،نظارت اساتیدبرتر
❇️پاسخ تشریحی،فایل تدریس مباحثی که سوال طراحی نشده
❇️نرم افزار برنامه ريزي وکالت هوشمنددارای بیش از۳۰ ویژگی
❇️تخفیف خرید بسته آموزشی
❇️درج جدول فراوانی ومیزان اهمیت مباحث هرآزمون
❇️تخفیف ویژه ثبت نام کلاس
❇️پشتیبانی،نکته گویی مجازی مشاوران/اساتید
❇️اختصاص پروفایل داوطلبی
❇️کارنامه هوشمند مشاوره ای
❇️اهداء جایزه به پاسخبرگهای بی/کم غلط
❇️بررسی هوشمندرتبه درکلیه کانونهای وکلا
❇️یادگیری ۱۸۰۰سوال،هزاران نکته،۶بارمطالعه ومرورمطالب
❇️فاصله ۲۱روزه  مابین آزمون هایاینترنتی 
❇️امکان دسترسی مجازی به طراحان/مشاوران،رفع اشکال
❇️بالاترین جامعه آماری و۱۰۰٪شبیه سازی شده 
❇️امکان شرکت در۲گروه آزمون 
❇️ارائه دفترچه سوال وپاسخ به شرکت کنندگان حضوری و امکان مشاهده درسایت برای داوطلبان اینترنتی

🔔
تلنگر؛سال۹۸شرکت کنندگان آزمون وکالت۸۵۲۲۹نفر(حدود۱۰/۰۰۰نفردکترا۲۵/۰۰۰نفرارشد،بقیه کارشناس هستنددرواقع۴٪ (۳۴۵۱)نفروکیل میشوند.
که سالهای آینده رقابت فشرده ترخواهدشدلطفاخیلی جدی بگیرید
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
تذکر خیلی مهم
🎤دفترچه سوال وپاسخنامه فقط به داوطلب حاضردرهمان جلسه وپاسخگو به سوالات تحویل داده میشود(به غایب و پاسخبرگ سفید دفترچه ای داده نخواهدشد
🎤لطفاقبل از ثبت نام،آیین نامه جدیدشرکت درآزمون آزمایشی راحتما مطالعه و درصورت پذیرش،امضاءنمایید
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
شهریه آزمون های آزمایشی اینترنتی؛۴۵۰/۰۰۰تومان 


برچسب ها: ۱۵مرحله آزمون آموزشی آزمایشی فقط بصورت اینترنتی ویژه آمادگی آزمون وکالت۹۹