با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره نکته گویی مفهومی-تست زنی موضوعی ویژه وکالت۹۹


شرکت در کلاس آمادگی آزمون وکالت مفیدیامضر؟

سوالی که ذهن اکثر داوطلبان آزمون وکالت،ارشد،دکتری را به خودمشغول نموده اینست که کلاس آمادگی برای من مفید خواهد بود یا خیر؟
بطورکلی اگر از کلاس هایی که ثبت نام می کنید به شیوه درست وعلمی استفاده کنیدقطعا کارساز وموجب پیشرفت صد درصد خواهد شد درغیراینصورت خیلی مضر و موجب شکست قطعی خواهد گردید
۱- نظم بخشی به مطالعه در روز و ساعت برگزاری
تمام مباحث علمی وآزمونی باتوجه به اهمیت مباحث وجدول فراوانی سوالات که فقط اساتید باتجربه آشنایی کامل دارند دریک ساعت مشخص درروز مشخص هفته تدریس می شود وثبت نام کننده به خاطر هزینه ای که پرداخت کرده خود راموظف به حضوردرکلاس می داند
تذکر؛سعی کنید حتما قبل از ورود به کلاس پیشخوانی وشب بعداز کلاس مباحث را بازخوانی نمایید وگرنه هیچ فایده ای نخواهد داشت
۲-انسجام مطالب قابل ارائه درکلاس،سرعت مناسب مطالب درسی
در طول ترم تحصیلی کارشناسی آ.د.م ۱درترم ۱و آدم ۲درترم ۴و آ.د.م ۳در ترم۶ توسط اساتید جداگانه تحمیلی و گاهی اوقات فارغ التحصیل گرایش غیرمرتبط مثل ح بین الملل ارائه درحالیکه درکلاس های آمادگی بصورت پیوسته بارعایت پیش نیازهای علمی توسط یک استاد ماهر ارائه میشود که موجب تثبیت در ذهن می گردد
۳- استفاده از اساتید باتجربه
تجربه و قدرت بیان یک مدرس سهم زیادی در یادگیری داوطلبان دارد.
تذکر؛سعی کنید قبل از انتخاب یک استاد، از کسانی که در سال‌های قبل با آن استادکلاس داشته‌اند پرس‌وجو کرده و سپس انتخاب کنید.
۴-شناخت مواد ومباحث مهم توسط اساتید
درطول برگزاری ۲۱دوره آزمون وکالت و آزمونهای حقوقی دیگر از۱۳۳۵ ماده ق مدنی فقط ازحدود۶۵۰ماده سوال طراحی شده والباقی هیچ سوالی تاکنون از آنها طرح نگردیده که قطعا در تدریس اساتید لحاظ خواهدشد
۵-شناسایی نقاط ضعف وقوت
نمرات پایان ترم ومعدل ها باعث اعتماد بنفس کاذب در داوطلب شده و او باتصوراینکه در فلان درس همیشه در دوران دانشجویی نمره خوب کسب کرده پس در آزمون پیش رو هم تکرارخواهدشد یا باتصور اینکه من کارشناس ارشد یادکتری حقوق جزا هستم پس قطعا در آزمون دروس جزا وکیفری را درصد بالایی خواهم زد،درحالیکه حدود۱۰‎٪ازشرکت کنندگان وکالت ۹۷ دانش آموخته دکتری بوده اند درسال۹۷حدود۴‎٪ از شرکت کنندگان جذب کارآموزی وکالت شده اند
۶-هدف اصلی اساتید چتردانش آموزش ویاددادن مباحث به داوطلب هست واعتقادشان براینست که اگر کسی مطلب را بفهمد و تحلیلی یاد بگیرد هرنو ع سوال چه تستی وچه تشریحی ویا بصورت کیس پرونده ای را براحتی پاسخگو خواهد بود
۷-صرفه جویی دروقت واستفاده بهینه از زمان
تجربه تدریس چندین ساله اساتید،پاسخگویی تشریحی به سوالات و تحلیل آنها باعث تجربه اندوزی مضاعف شده و همچنین باعث خواهد شد که علاوه برتدریس وآموزش مفهومی،توانایی پیش بینی طرح سوال از فلان موضوع یا فلان ماده را نیز داشته باشند
۸-هدفمندی تدریس
به جرأت میتوان ادعا نمودمباحث مطالعاتی یک داوطلب متوسط در۱۵ساعت،درمدت زمان حداکثر۲ساعت توسط استاد ماهر،تفسیر و تفهیم می گردد وچه بسا کیفیت کلاس بهتر ومفیدتر باشد که این امر با حضور رایگان در جلسه اول کلاسها برای شما نیز ملموس خواهد شد
بزرگی فرمود؛اگر هدف شخصي از يادگيري ،گرفتن نمره خوب در امتحان باشد ،آن شخص هدف اصلي از يادگيري را فراموش كرده است
توجه نکن ثبت نام درموسسه چقدر گران تمام میش

نام دوره؛ دوره نکته گویی مفهومی-تست موضوعی -
فلسفه تعریف دوره؛
بسیاری از داوطلبان آزمون وکالت علی رغم مطالعه زیادوتسلط علمی به دلیل تدریس تحلیلی اساتید در دانشگاهها،تشریحی بودن امتحانات پایان ترم ،عدم آشنایی با تست ضعیف ترین درصد را درآزمون کسب میکنند که بعضی از دوستان با داشتن تمکن مالی درآزمون های آزمایشی به دلیل ترس از کسب درصد پایین شرکت نمیکنند
لذا اتاق فکرچتردانش برنامه ای تدوین نموده که براساس برنامه ازقبل مشخص شده مباحث یا مواد مشخصی را مطالعه و درکلاس حضور پیدامی کند واساتید مجرب این دوره سوالاتی را طرح میکنند که هم چندین نکته آموزشی وهم شیوه صحیح پاسخگویی به تست وآشنایی با تله تست ها را نیز داشته باشد
لذا طبق رویه چتردانش پس ازحضور درجلسه اول،درصورت عدم رضایت کل شهریه مسترد خواهدگردید


مخاطبان دوره؛

داوطلبان باسابقه شرکت متوالی چند باره درآزمون(۸هزارنفرازشرکت کنندگان آزمون وکالت۹۷ازسال۹۱ الی۹۷هرسال شرکت نمودند

دانش آموختگان مقطع ارشد ودکتری،داوطلبانی که۶۰٪ مباحث را تاکنون مطالعه نموده اند


Untitled Document


نام درس: اصول فقه مدرس: استاد بنی صدر
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول وضع الفاظ-اوامر چهارشنبه 16:30-13
دوم نواهی-مفهوم ومنطوق چهارشنبه 16:30-13
سوم عام و خاص ومطلق و مقید ومجمل ومبین چهارشنبه 16:30-13
چهارم

ادله استنباط احکام(قرآن وسنت واجماع وعقل و...)

چهارشنبه 16:30-13
پنجم امارات و برائت وتخییرواحتیاط چهارشنبه 16:30-13
ششم استصحاب وتعارض ادله چهارشنبه 16:30-13


نام درس: حقوق تجارت مدرس: استاد ارشدی
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول

شرکت های تجاری یک(کلیات تشکیل شرکت های سهامی ومجامع عمومی شرکت های سهامی،اوراق بهادار وتغییرات سرمایه شرکت های سهامی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376)

چهارشنبه 20:30-17
دوم

شرکت های تجاری دو الف)مدیریت بازرسی،حساب ها و انحلال و تصفیه شرکت های سهامی ب)تشکیل مدیریت وبازرسی شرکت های تجارتی غیر سهامی اعم از با مسولیت محدود،تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی و...قانون راجع به ثبت شرکت‌ها 1310

چهارشنبه 20:30-17
سوم اسناد تجاری یک(ماهیت انواع و اوصاف اسناد تجارتی،اصول حاکم بر اسناد تجارتی و صدور،قبول و نکول برات،ظهر نویسی،ضمانت اسناد تجاری) چهارشنبه 20:30-17
چهارم

اسناد تجاری2(حقوق دارنده اسناد تجارتی،تکالیف دارنده سند تجارتی و اسناد در وجه حامل و قانون صدور چک)

چهارشنبه 20:30-17
پنجم

ورشکستگی و تصفیه(شرایط صدور،اوصاف و آثار حکم ورشکستگی،اجرای حکم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 1318)

چهارشنبه 20:30-17
ششم الف)اعمال تجارتی،تاجر وتکالیف تاجر، ب)دلالی،حق العمل کاری،قرارداد حمل ونقل،قائم مقام تجارتی و ضمانت چهارشنبه 20:30-17


نام درس: حقوق مدنی مدرس: استاد ترکمن
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول قواعد عمومی قراردادها : اقسام عقود،شرایط اساسی برای صحت معامله، اثر معاملات،شروط ضمن عقد،معاملات فضولی وسقوط تعهدات دوشنبه 16:30-13
دوم عقود معین یک:بیع،اجاره(قوانین روابط موجر ومستاجر،مصوب76،56،62)،معاوضه ،قرض و قمار وگروبندی دوشنبه 16:30-13
سوم عقود معین دو : عقد حق انتفاع ،وقف(قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 63)هبه،رهن،ضمان،حواله و کفالت دوشنبه 16:30-13
چهارم عقود معین سه : وکالت،ودیعه،عاریه،مضاربه،شرکت،مزارعه،مساقات،جعاله وصلح دوشنبه 16:30-13
پنجم

الف)الزامات خارج از قرارداد : ایفای ناروا،اداره،فضولی مال غیر،غضب و آنچه در حکم غضب است،اتلاف،تسبیب،استیفاء - قانون مسولیت مدنی،قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی1387 و موجبات ضمان موضوع مواد492 الی537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ب)حقوق اموال مالکیت:انواع اموال،مالکیت،قانون حمایت از مولفان ومصنفان و هنرمندان مصوب 48،حق ارتفاق،احکام و آثاراملاک نسبت به املاک مجاور،قانون تملک آپارتمان ها مصوب43،حق ارتفاق وحیازت اشیاء مباحه

دوشنبه 16:30-13
ششم

اخذ به شفعه،وصیت،ارث،ادله اثبات دعوا

دوشنبه 16:30-13
هفتم

در اشخاص : نکاح،طلاق،اولاد،الزام به انفاق،حجر و قیمومت،قرابت،غایب مفقودالاثر،اقامتگاه و اسناد ثبت احوال

دوشنبه 16:30-13


نام درس: آیین دادرسی مدنی مدرس: استاد قائم مقامی
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول کلیات آیین دادرسی مدنی-وکالت-انواع قرارها-صلاحیت محاکم-اختلاف درصلاحیت-(مواد 10الی30ق.آ.د.م)قوانین مرتبط شامل قانون حمایت خانواده-قانون شوراهای حل اختلاف-قانون دیوان عدالت اداری-صلاحیت مراجع ثبتی دوشنبه 20:30-17
دوم تنظیم وتقدیم دادخواست وشرایط آن-ابلاغ- (مواد48الی 83)ق.آ.د.م-جلسه اول دادرسی-ایرادات ماده84وسایر ایرادات(مواد84 الی 104)صدور رای 295 الی 302 ق.آ.د.م دوشنبه 20:30-17
سوم واخواهی،تجدید نظر و فرجام خواهی دوشنبه 20:30-17
چهارم

اعتراض ثالث-اعاده دادرسی-ادله اثبات دعوا-سازش- مواعد وتوقیف دادرسی

دوشنبه 20:30-17
پنجم استرداد دادخواست و استرداد دعوا(ماده107ق.آ.د.م)تامین خواسته و دستور موقت(108الی310الی 325ق.آ.د.م)ودعاوی تصرف عدوانی دوشنبه 20:30-17
ششم دعاوی طاری-ماده 17ومواد 130 الی 143ق.آ.د.م-مباحث ماده 98داوری -هزینه دادرسی-اعسار و مستثنیات دین-(مواد454 الی 529ق.آ.د.م)قانون اجرای احکام مدنی –نیابت قضایی –اظهار نامه دوشنبه 20:30-17


نام درس: حقوق جزا مدرس: دکتر غلامی
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول کلیات-عناصر تشکیل دهنده جرم-تقسیمات جرم-قلمرو حقوق جزا در مکان و زمان و شروع به جرم، مسئولیت کیفری(موانع وشرایط) شنبه 16:30-13
دوم انواع مجازات ها(اصلی،تکمیلی وتبعی)درجه بندی آن ها عوامل موثر بر مجازات ها(کیفیات مخففه،کیفیات مشدده،تعدد تکرار جرم) شنبه 16:30-13
سوم عوامل موثر بر اجرای مجازات ها (تعویض،تعلیق،آزادی مشروط،مراقبت الکترونیکی،نظام نیمه آزادی) شنبه 16:30-13
چهارم جرایم علیه اشخاص(جنایات،اسقاط جنین،منازعه دسته جمعی،آدم ربایی،توقیف غیر قانونی،توهین،افترا،اشاعه اکاذیب) شنبه 16:30-13
پنجم جرایم علیه اموال(سرقت،کلاهبرداری،خیانت در امانت،چک برداشت نشدنی) شنبه 16:30-13
ششم جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،جعل،قلب سکه،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی،محاربه وافساد فی الارض،بغی،سب نبی شنبه 16:30-13


نام درس: آیین دادرسی کیفری مدرس: دکتر غلامی
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول کلیات آیین دادرسی کیفری-دادسرا و ویژگی‌های آن-تعقیب کیفری-موانع تعقیب کیفری-علل سقوط تعقیب کیفری شنبه 20:30-17
دوم تحقیقات مقدماتی- تشریفات تحقیقاتی-قرارهای تامین کیفری ونظارت قضائی-قرارهای نهایی شنبه 20:30-17
سوم صلاحیت قاضی -صلاحیت مراجع کیفری-نحوه رسیدگی وصدور رای شنبه 20:30-17
چهارم وا خواهی -تجدید نظر خواهی-فرجام خواهی-اعاده دادرسی شنبه 20:30-17
پنجم ادله اثبات دعوا-اجرای احکام-هزینه دادرسی شنبه 20:30-17
ششم قانون دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت-قانون جرایم نیروهای مسلح- قانون سازمان تعزیرات حکومتی-قانون شورای حل اختلاف-قانون نظارت بر رفتار قضات شنبه 20:30-17
برچسب ها: آزمون وکالت