با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کارگاه های جمع بندی،نکته گویی_آموزش تست زنی ویژه ارتقاء نمره خام(درصد)دروس آزمون وکالت۹۸


کارگاه های؛
جمع بندی،نکته گویی_آموزش تست زنی 
ویژه ارتقاء نمره خام(درصد)دروس

آزمون وکالت۹۸


با تضمین کیفیت و استرداد کامل شهریه در صورت عدم رضایت دانش پذیر ،حتی در ساعات پایانی کلاس 

برچسب ها: جمع بندی , نکته گویی_آموزش تست زنی ویژه ارتقاء نمره خام(درصد)