با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره پنجم آمادگی آزمون وکالت 98


درصورت ثبت نام در کلیه دروس به جای(5/160/000 تومان) مبلغ(3/870/000 تومان ) پرداخت کنید

 


برچسب ها: دوره پنجم وکالت 98