با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق مدنی،استادترکمن (تدریس،نکته گویی،تست زنی)

حقوق مدنی(تدریس،نکته گویی،تست زنی)

نام درس

نام استاد

روز

ساعت

کل ساعت

شهریه

حقوق مدنی

استاد ترکمن

دوشنبه 14-20

120

840/000تذکر؛یک ساعت اول هرجلسه به آموزش تست زنی مباحث هفته گذشته اختصاص پیدا می کند

 


برچسب ها: تکدرس حقوق مدنی (تدریس , نکته گویی , آموزش تست زنی)