با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره(۴)جامع پلاس (مجازی) ویژه آمادگی آزمون وکالت۹۹

دوره۴: دوره جامع+(پلاس) به صورت مجازی

تدریس کامل + قانون خوانی(متن ماده قانونی ،استخراج نکات مهم و آزمونی ،تست های مربوط به آن ماده) جهت تثبیت ویژه آمادگی آزمون وکالت99

فلسفه تعریف دوره

از آنجایی که ریاست محترم اسکودا هرساله تاکید می‌کنند که سوالات از متن صریح مواد قانون بصورت مفهومی واستباطی طرح میگردد باز هم شاهد هستیم بسیاری ازداوطلبان آزمون وکالت به جای مطالعه ‌وتسلط به متن ماده سراغ کتب ماخذ ‌ومنبع اصلی مطالعاتی دانشگاهها می روند و روز آزمون ناامید وسرخورده به امید قبولی در آزمون بعدی روز از نو روزی از نو

لذا اتاق فکرچتردانش برنامه ای تدوین نموده که براساس آن کلیه دروس تدریس کامل میشود و علاوه بر آن دوره قانون خوانی،نکته گویی و تست زنی به این صورت برگزار میشود که یکه کتاب رحلی در اختیار داوطلب قرار میگیرد:
مواد قانون به ترتیب شماره درج شده.
ذیل هر ماده۲خط جای یادداشت درنظر گرفته شده که استاد نکات آزمونی وتوضیحات دیگر راخواهد ودانشجو یادداشت کند
هرچه سوال از آن ماده در آزمون های گذشته طراحی شده با چهارگزینه و نام وسال آزمون در داخل پرانتز درج شده
و زیر هرسوال هم دوخط جای یادداشت درنظرگرفته شده که استاد پاسخ صحیح را توضیح خواهد داد به همین ترتیب مواد بعدی هم برهمین منوال ادامه پیدا خواهد کرد.
لذا طبق رویه معمول چتردانش پس ازحضور درجلسه اول،درصورت عدم رضایت ازکیفیت تدریس، کل شهریه مسترد خواهدگردید
برچسب ها: دوره قانون خوانی مفهومی , نکته گویی موضوعی , آموزش تست زنی