با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره چهارم آمادگی وکالت98 «منطبق با آزمون های آزمایشی 20 مرحله ای وکالت»