با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره سوم آمادگی آزمون وکالت98«پنجشنبه وجمعه»دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98

پنجشنبه و جمعه ها


نام درس

نام استاد

روز

ساعت تدریس تست زنی

کل ساعت

شهریه

حقوق جزا

دکتر فرهی

پنجشنبه 8-12 70 10

80

680/000

آ. دادرسی کیفری

دکتر فرهی

پنجشنبه

12:15-14:45 45 10

55

560/000

حقوق مدنی

استاد ترکمن

پنجشنبه

15-20 100 20

120

820/000

آ.دادرسی مدنی

استاد قائم مقامی

جمعه

10-13:30 45 10

55

650/000

اصول فقه

استاد سمیع پور

جمعه

13:45-15:45 30 10

40

440/000

حقوق تجارت

استاد ارشدی

جمعه

16-21 65 10

75

640/000ثبت نام تا 30 آذر  20%تخفیف
تا 10 دی 15%تخفیف
تا 20 دی 10%

335 ساعت آموزش به همراه 70 ساعت تست زنی

تخفیفات ویژه دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98

ثبت نام کنندگان کلیه دروس از 30%تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه مشاوره تخصصی

ثبت نام کنندگان 5 درس از 25% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه مشاوره تخصصی

ثبت نام کنندگان 4 درس از 20% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه مشاوره تخصصی

ثبت نام کنندگان 3 درس از 20% تخفیف کلیه کتب موسسه

ثبت نام کنندگان کمتر از 3 درس از 15% تخفیف کلیه کتب موسسه

بهره مندی از تخفیفات کتاب فقط یک بار امکان پذیر می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام: دو قطعه عکس 3x4 - یک برگ کپی شناسنامه و کپی کارت ملیبرچسب ها: دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98