با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره دوم آمادگی آزمون وکالت98«تخفیف زمانی ثبت نام»دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98


نام درس

نام استاد

روز

ساعت تدریس تست زنی

کل ساعت

شهریه

حقوق تجارت

دکتر قربانی

دوشنبه 14-20 120 10

130

940/000

حقوق جزا

دکتر زارع

سه شنبه

9-13:30 120 10

130

940/000

آ. دادرسی کیفری

دکتر کامفر

سه شنبه

14:30-20 70 10

80

720/000

حقوق مدنی

استاد شعبانی

چهارشنبه

8-14 130 20

150

1/100/000

آ.دادرسی مدنی

دکتر عمروانی

چهارشنبه

14:30-20 70 10

80

720/000

اصول فقه

استاد سمیع پور

پنجشنبه

8-13 45 10

55

560/000ثبت نام تا 20 آذر 20% تخفیف
تا 30 آذر15%تخفیف
تا 10 دی 10%

555 ساعت آموزش به همراه 70 ساعت تست زنی

تخفیفات ویژه دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98

ثبت نام کنندگان کلیه دروس از 30% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه مشاوره تخصصی

ثبت نام کنندگان 5 درس از 25% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه مشاوره تخصصی

ثبت نام کنندگان 4 درس از 20% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه مشاوره تخصصی

ثبت نام کنندگان 3 درس از 20% تخفیف کلیه کتب موسسه

ثبت نام کنندگان کمتر از 3 درس از 15% تخفیف کلیه کتب موسسه

بهره مندی از تخفیفات کتاب فقط یک بار امکان پذیر می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام: دو قطعه عکس 3x4 - یک برگ کپی شناسنامه و کپی کارت ملیبرچسب ها: دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 98