با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره مرور، جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 97


دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی ویژه وکالت 97جهت رزرو شرکت در دوره اینجا را کلیک نماییدنام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

کل ساعت

شهریه

حقوق مدنی

استاد شعبانی

دوشنبه

13-20

35

360/000

حقوق تجارت

استاد ارشدی

سه شنبه

8-14

30

320/000