با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون سردفتری

Untitled Document
ردیف عنوان کتاب نویسنده

حقوق مدنی
1 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان
2 قانون يار حقوق مدني عبدالله رضازاده پاشا
3 مختصر حقوق مدني دکتر محمد مهدی توکلی

 

 

حقوق جزا
6 300 پرسش جزا گروه علمي چتر دانش
7 قانون يار مجازات اسلامی گروه علمي چتر دانش
8 500 پرسش جزا گروه علمي چتر دانش

 

 

 

 

تجارت
9 قانون يار حقوق تجارت وحيد اميني
10 مجموعه پرسشهای چهار گزینهای حقوق تجارت دکتر قربانی

 

 

 

 

 

ثبت
11 قانون یار حقوق ثبت آقایان محمد شعبانی و میثم عبداللهی
12 مجموعه مقررات ثبتی گروه علمی چتر دانش

 

 

 

 

عربی
13 مختصر حقوق عربی(در حد مقطع متوسطه علوم انسانی)

 

 

 

 

ادبیات
14 راهنمای زبان فارسی عمومی (در حد دیپلم علوم انسانی) آقای اشرفیبرچسب ها: منابع آزمون سردفتری