با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 95

Untitled Document


اسامی برخی از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 95


{لیست پذیرفته شدگان در حال تکمیل می باشد... }حامد رسولی

تجارت بین الملل

دانشگاه تهران

علی اکبر خدادادی

حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

نورمحمد شکری

حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

زهرا کمالی

حقوق خصوصی

دانشگاه خوارزمی

عاطفه بریمانی

حقوق جزا

دانشگاه علامه طباطبایی

فرشاد کریمی

حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه تهران

امیر حسین قضایی علمداری

حقوق جزا

دانشگاه علامه طباطبایی

رامین رضایی

حقوق جزا

دانشگاه قم

زینب زینلی

حقوق جزا

دانشگاه علامه طباطبایی

حامد صفری نودهی

حقوق خصوصی

دانشگاه مازندران

نازنین نعمتی

حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه پردیس بهشتی

سپیده قاسمی

مالکیت فکری

دانشگاه علامه طباطبایی

زهرا قاضی نژاد

حقوق اقتصاد

دانشگاه علامه

حکیمه انصاری

تجارت بین الملل

دانشگاه غیر انتفاعی خاتم

محمد علی رحمتی

حقوق اقتصاد

دانشگاه علامه طباطبایی

محمد هادی چیتساریان

حقوق خصوصی

دانشگاه پردیس تهران

محمد حسین التمیمی

حقوق محیط زیست

دانشگاه پردیس شهید بهشتی

ندا اقوامی

حقوق خصوصی

دانشگاه علم و فرهنگ

وحید سپاسی

گرایش حقوق بین الملل

دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی

فرانک وطن پور نیلق

حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه علم و فرهنگ

احسان ذاکری

حقوق خصوصی

دانشگاه غیر انتفاعی قم

مریم قلی نیا

حقوق جزا

دانشگاه شیخ مفید قم

یگانه حیدری نوری

حقوق خصوصی

دانشگاه غیر انتفاعی قم

مریم شیشه گران

فقه و حقوق جزا

دانشگاه غیر انتفاعی آل طه

فاطمه مرادیان

حقوق تجارت بین الملل

دانشگاه غیر انتفاعی نور

مصطفی امیری نظر

حقوق خصوصی

دانشگاه غیر انتفاعی چالوس

فاطمه ایوبی

حقوق جزا

دانشگاه غیر انتفاعی ساوه

نیلوفر فروهیده

حقوق خصوصی

دانشگاه غیر انتفاعی کار قزوین

جواد جمال

حقوق جزا

دانشگاه شهید بهشتی

زهره فرضی

حقوق خصوصی

دانشگاه علامه محدثه نوری مازندران

فائزه مرادی

حقوق خصوصی

دانشگاه غیر انتفاعی خاتم

برچسب ها: اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 95