با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
گرایش های کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری

 

حقوق خصوصی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 1
آئین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

 

 

حقوق بین الملل

 

نام درس ضریب
متون حقوقی 2
حقوق بین الملل عمومی 2
حقوق اساسی 1
حقوق مدنی تعهدات 1
حقوق بین الملل خصوصی 1


 

حقوق جزا و جرم شناسی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
متون فقه 1
جزا عمومی 2
جزا اختصاصی 2
آئین دادرسی کیفری 2


 

حقوق عمومی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
متون فقه 1
حقوق بین الملل عمومی 1
حقوق اداری 2
حقوق اساسی 2

 

 

 

 

حقوق بشر

نام درس ضریب
متون حقوقی 2
حقوق بین الملل عمومی 2
حقوق اساسی 3
حقوق مدنی تعهدات 1
حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری 1
سازمان های بین المللی 2


 

 

حقوق مالکیت فکری

نام درس ضریب
متون حقوقی 3
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 2
متون فقه 1

 

حقوق محیط زیست

نام درس ضریب
متون حقوقی 3
حقوق جزا اختصاصی 2
حقوق بین الملل عمومی 2
حقوق اداری 2


 

حقوق اقتصادی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 1
آئین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

حقوق تجارت بین الملل

نام درس ضریب
متون حقوقی 2
حقوق مدنی 2
حقوق تجارت 1
حقوق بین الملل عمومی 1
حقوق بین الملل خصوصی 1


 

حقوق و معارف اسلامی

نام درس ضریب
متون حقوقی 2
متون فقه 3
حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری 2
دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق ،حقوق خانواده(اصول فقه ،حقوق مدنی(اشخاص تا وصیت وارث)و آئین دادرسی مدنی دعاوی خانوادگی) 7


 

حقوق ارتباطات

نام درس ضریب
متون حقوقی 2
حقوق بین الملل عمومی 2
حقوق اساسی 3
حقوق مدنی تعهدات 2
حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری 2
حقوق ارتباطات 3


 

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

نام درس ضریب
متون حقوقی 3
حقوق تجارت 3
متون فقه 1
حقوق مدنی تعهدات 3
حقوق بین الملل خصوصی 2

 

حقوق سر دفتری

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 1
آئین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

حقوق ثبت اسناد و املاک

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 1
آئین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

حقوق اسناد و قرار دادهای تجاری

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 1
آئین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

حقوق حمل و نقل

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 1
آئین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

فقه و حقوق اسلامی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 1
آئین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

فقه و حقوق خصوصی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 1
آئین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
متون فقه 1
حقوق جزا عمومی 2
حقوق جزا اختصاصی 2
آئین دادرسی کیفری 2


 

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
متون فقه 1
حقوق جزا عمومی 2
حقوق جزا اختصاصی 2
آئین دادرسی کیفری 2


 

فقه و حقوق جزا

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
متون فقه 1
حقوق جزا عمومی 2
حقوق جزا اختصاصی 2
آئین دادرسی کیفری 2


 

مدیریت نظارت و بازرسی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
متون فقه 1
حقوق بین الملل عمومی 1
حقوق اداری 2
حقوق اساسی 2


 

مدیریت دادگستری

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
متون فقه 1
حقوق بین الملل عمومی 1
حقوق اداری 2
حقوق اساسی 2


 

حقوق دادرسی اداری

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
متون فقه 1
حقوق بین الملل عمومی 1
حقوق اداری 2
حقوق اساسی 2


 

حقوق هنری و ادبی

نام درس ضریب
متون حقوقی 3
حقوق مدنی 3
حقوق تجارت 2
متون فقه 1


 

حقوق خانواده

نام درس ضریب
متون حقوقی 2
حقوق جزا 2
آیین دادرسی کیفری 2
متون فقه 3
دروس تخصصی 7


 

حقوق شرکت های تجاری

نام درس ضریب
متون حقوقی 3
حقوق تجارت 3
(حقوق مدنی(تعهدات 3
متون فقه 1
حقوق بین الملل خصوصی 2


 

حقوق هوایی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق تجارت 1
حقوق مدنی 3
آیین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

حقوق پزشکی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق تجارت 1
حقوق مدنی 3
آیین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

فقه و حقوق اقتصادی

نام درس ضریب
متون حقوقی 1
حقوق تجارت 1
حقوق مدنی 3
آیین دادرسی مدنی 1
متون فقه 1


 

 

بازار کار گرايش هاي ذکر شده با دارا بودن مدرک کارشناسي ارشد در آن گرايش، به ترتيب اولويت به شرح ذيل است؛

1- وكالت (پس از قبولي در آزمون وکالت و اخذ مجوز)

2- سردفتري (پس از قبولي در آزمون سردفترداري و اخذ مجوز)

3- قضاوت (پس از قبولي در آزمون قضاوت و اخذ مجوز)

4- مشاور حقوقي

5- سر دفتر ازدواج و طلاق (پس از قبولي در آزمون سردفترداري و اخذ مجوز)

6- كارشناس حقوقي

7- بازرس در ادارات(قسمت حقوقي)

 

 

 

 
برچسب ها: گرایش های کارشناسی ارشد حقوق , گرایش های حقوق