با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
واخواهی و اعتراض ثالث در رویه قضایی

واخواهی و اعتراض ثالث در رویه قضایی

واخواهی و اعتراض ثالث دو نوع از شکایت نسبت به رأی است که تفاوت‌های بارزی نسبت به یکدیگر دارند. شناخت آن در بزنگاه دادرسی می‌تواند در عدم تضییع حق تأثیر بسزایی داشته و ضرورت دارد در صحنه دادرسی کاربردی هر حقوقدان عامل، عالم به آن بوده تا با تکیه بر توانایی علمی و عملی خود بتواند در موقع مناسب از این دو نهاد بهره مند شود. از این رو این کارگاه درپی آن است تا وسیله‌ای برای شناخت این مسیر و نکات کاربردی آن داشته باشد.


مدرس دوره:

آقای دکتر حسن فضلی (مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران)


◀️سرفصل‌های کلی دوره:

Øتعاریف

Øعناصر و ارکان اعتراض

Øآرای قابل واخواهی واعتراض ثالث

الف) آرای بدوی


ب) آرای تجدید نظر


Øاصحاب دعوی

Øمهلت اعتراض

Øمرجع صالح به رسیدگی

Øآثار واخواهی و اعتراض ثالث

Øتأمین موضوع اجرای حکم غیابی و حکم مورد اعتراض ثالث

Øموارد صدور قرار قبول دادخواست واخواهی

Øقابل اعتراض بودن قرار فوق

Øقواعد عمومی حاکم براعتراض و واخواهی

الف) دادخواست، شرایط مرتبط و بررسی ایرادات ناظر بر آن


ب) حقوق و تکالیف واخواه و شخص ثالثج) حقوق و تکالیف واخوانده و خواندگان اعتراض ثالثØپذیرش یا عدم پذیرش طرح دعاوی طاری در زمان شکایت از رأی

Øبررسی ایرادات

الف) ایرادات شکلی


ب) ایرادات ماهوی


Øشرایط تعرض به اسناد تقدیمی از سوی طرفین

Øواخواهی در مراحل اعتراض فوق العاده به آراء

Øضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه دادرسی

Øآراء قابل تجزیه

Øشرایط اعتراض ثالث اجرایی

 

Øصلاحیت دادگاه و تشریفات حاکم برآن

مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üکارآموزان قضاوت و قضات

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üکارشناسان و مدیران حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

5 ساعت


زمان دوره:

دوشنبه 98/06/04

ساعت 20 - 15

شهریه:

1.500.000ریال

 

شرایط تخفیف:

vدر صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/05/28 شهریه ی دوره 1.290.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

⚫️ جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.


 
برچسب ها: واخواهی و اعتراض ثالث در رویه قضایی