با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
مسؤولیت اجتماعی شرکت های نفتی (CSR) و ضوابط زیست محیطی در قراردادها و فعالیت های نفتی

مسؤولیت اجتماعی شرکت های نفتی (CSR) و ضوابط

زیست محیطی در قراردادها و فعالیت های نفتی


قراردادهای نفتی به واسطه ماهیت مال مورد معامله (نفت) همواره از جنبه های مختلف اقتصادی، مالی، فنی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و حقوقی دارای اهمیت فراوان بوده است. شرکت های بزرگ و بین المللی نفتی همواره در صدد کسب بیشترین بهره اقتصادی و کشورهای صاحب منابع نیز اکتشاف یا توسعه یا تولید این منابع را از مهم ترین اهداف خود می دانند. در این میان ممکن است حقوق و منافع افراد مناطق محل فعالیت شرکت ها و نیز محیط زیست محل اجرای پروژه چندان مورد توجه طرفین قرارداد واقع نشود. مسؤولیت اجتماعی شرکت ها (Corporate social responsibility ) بیان کننده‌ی تعهد شرکت ها در توجه و ارزش گذاری به مقوله های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی در محل اجرای پروژه یا طرح و فعالیت اقتصادی می باشد که هم می توان به صورت قانونی و هم قراردادی این الزام را بر آنان تحمیل نمود.از سوی دیگر امروزه بر همگان ثابت شده است که رشد و توسعه پایدار بدون توجه به لزوم حفظ محیط زیست، امکانپذیر نمی باشد و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون توجه و رعایت الزامات زیست محیطی ، ناپایدار و غیرسودمند خواهد بود. در همین راستا در صنعت نفت و گاز که به واسطه فعالیت های اکتشافی و انتقال مواد نفتی و گازی و... همواره با آلودگی فراوان آب، خاک و هوا همراه بوده، توجه به این الزامات پررنگ تر بوده و در قراردادهای نفتی نیز با گذشت زمان و روشن شدن اهمیت موضوع، به رعایت الزامات و ضوابط زیست محیطی به عنوان بخش لاینفک این قراردادها توجه فراوان شده و حتی در چندگام جلوتر، اسنادی تنظیم که یکی از بخش های مهم این اسناد، ضرورت حفظ و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست می باشد. از جمله این اسناد دو سند HSE وESHIA می باشد که امروزه در صنعت نفت و گاز جایگاه ویژه ای یافته است. در این کارگاه با نگاهی تحلیلی کاربردی به مقولات ذکر شده خواهیم پرداخت. 


 مدرس دوره:

   جناب آقای دکتر هدایت فرخانی (دکتری حقوق نفت وگاز دانشگاه تهران، پژوهشگر 


قراردادهای نفت و گاز، مشاور حقوقی شرکت های حوزه ی حقوق انرژی)


◀️ سرفصل‌های کلی دوره:

Øمسؤولیت اجتماعی شرکتی در شرکت های بین المللی نفتی  (IOCs)و شرکت ملی نفت ایران (NIOC)

Øضوابط زیست محیطی در قراردادهای نفتی

ØسندHSE در صنعت نفت

Øسند ESHIA در صنعت نفت

مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران حقوقی

üکارکنان و مدیران شرکت های نفتی داخلی و خارجی

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته‌ی حقوق مقاطع ارشد و دکتری

مدت دوره:

      8 ساعت 


زمان دوره:

       جمعه 98/06/29

       ساعت 17 9   

شهریه:

2.000.000 ریال

 

شرایط تخفیف:

v    در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/06/20 شهریه ی دوره 1.700.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

 ⚫️  جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

 ⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 

   

 
برچسب ها: مسؤولیت اجتماعی شرکت های نفتی (CSR) و ضوابط زیست محیطی در قراردادها و فعالیت های نفتی