با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
لایحه نویسی

لایحه نویسی


لزوم رعایت شأن مخاطب در مکاتبه و بیان مطالب به صورت درست و روان در تمام متون نوشتاری به ویژه لایحه نویسی از اهداف یک نوشتار به حساب می آید. دسترسی سریع مخاطب به اهداف نوشته، انسجام موضوع، کوتاه نویسی در عین رساندن مطالب و استفاده از آیین نگارش صحیح و درست از مهم ترین بخش‌های یک لایحه در این زمینه محسوب می‌شود.


 مدرس دوره:

         جناب آقای دکتر محمد علی دادخواه (حقوقدان و نویسنده)


◀️ سرفصل‌های کلی دوره:

Øمفهوم و کاربرد لایحه

Øارکان لایحه

Øدفاع همزاد لایحه

Øانواع دفاع:

الف) کتبی

ب) شفاهی

Øاقسام دفاع

الف) حقوقی

ب)  کیفری

Øفن لایحه نویسی

Øامور ثبوتی

Øامور اثباتی

Øنتیجه گیری

Øمنابع حقوق و کمک رسان های لایحه 

مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

     8 ساعت 


زمان دوره:

     جمعه 98/06/15

ساعت 17 - 9  

شهریه:

 2.000.000 ریال

 

شرایط تخفیف:

vدر صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/06/06 شهریه ی دوره 1.700.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

 ⚫️  جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

 ⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 

   

 
برچسب ها: لایحه نویسی