با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها


صاحبان املاک و اراضی واقع در محدوده یا حریم شهر برای هرگونه عملیات ساختمانی یا احداث بنا، نخست ملزم به اخذ پروانه هستند. در صورت فقدان پروانه‌ی عملیات ساختمانی، مأموران شهرداری می‌توانند مطابق ماده 100 قانون شهرداری‌ها از فعالیت ساخت و ساز جلوگیری نمایند.

گستره ماده 100 قانون شهرداری‌ها پیرامون تخلفات عملیات ساختمانی یا احداث بنا در فضای درون شهری است که وجوه مختلفی از تخلفات ساختمانی از جمله احداث بنا بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهری و... را در برمی‌گیرد. با توجه به دامنه مراحل رسیدگی و طرح دعوا با موضوع ماده فوق کارگاهی به منظور آموزش نکات اساسی پیرامون آن برگزار می گردد.

مدرس دوره:

جناب آقای دکتر غلامرضا کامیار (مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر حقوق شهرسازی)

◀️سرفصل‌های کلی دوره:

Øجایگاه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در نظام قضایی ایران

- مراجع قضاوتی عمومی

- مراجع قضاوتی اختصاصی

Øصلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

- صلاحیت ذاتی

- صلاحیت محلی

Øتصمیمات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

- تصمیم جمعی

- تصمیم پژوهش پذیر

Øشهرداری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

- نقش شهرداری به عنوان مدعی

- نقش شهرداری به عنوان مجری تصمیمات

 

Øتحلیل رویه قضایی

مخاطب دوره:

üمدیران امور حقوقی شهرداری‌ها

üمهندسان معماری و شهرسازی

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

6 ساعت در 2 جلسه


زمان دوره:

یکشنبه 98/04/16

سه شنبه 98/04/18

ساعت: 19:30 16:30

شهریه:

1.800.000ریال

شرایط تخفیف:

vدر صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/04/09 شهریه ی دوره 1.570.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

⚫️ جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 
برچسب ها: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها