با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه‌ی اجرایی آن

قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه‌ی اجرایی آن


مدرس دوره:

جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پروژه‌ها و شرکت‌ها، مدرس حقوق املاک)


◀️سرفصل‌های کلی دوره:

Øاوصاف قرارداد پیش‌ فروش

Øپیش فروشندگان از دیدگاه قانون پیش‌‌فروش ساختمان

Øمحتوا و شرایط واگذاری قرارداد پیش‌فروش

Øمسؤولیت مدنی خسارت قراردادی، وجوه التزام و تضمین‌های قانونی

Øشرایط پرداخت ثمن و وجوه واریزی پیش خریدار

Øشرایط مرتبط به تغییرات در اوصاف مقرره موضوع قرارداد

Øدر ضمانت اجرای ساخت موضوع قرارداد برابر توافقات حاصله

Øحقوق مالکانه پیش خریدار

Øحل اختلافات

Øاشخاص ثالث و قرارداد پیش فروش

Øجایگاه دفاتر اسناد رسمی

Øنقش مهندس ناظر در قراردادهای پیش فروش

Øسقوط تعهدات طرفین

Øجرم انگاری تنظیم قرارداد پیش‌فروش توسط مشاورین املاک و ثالث

Øآثار قرارداد پیش‌فروش نسبت به طرفین

 

Øبررسی حق فسخ در قرارداد پیش فروش

مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üسردفتران

üکارشناسان و مدیران حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

3 ساعت


زمان دوره:

سه شنبه 98/04/25

ساعت 19 - 16

شهریه:

1.3000.000ریال

________________________________________________

⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 
برچسب ها: قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه‌ی اجرایی آن