با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395)

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395)


 مدرس دوره:

       جناب آقای رحیم کشتکار (کارشناس و مشاور امور بیمه)     🔹 سرفصل های کلی کارگاه:


Øتفاوتهای اساسی قانون مصوب سال ۱۳۹۵ با قوانین قبلی

Øانواع خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی

Øحداکثر تعهد بیمه گر در مورد زیاندیدگان  داخل و خارج وسیله نقلیه

Øموارد خارج از شمول بیمه نامه ها و تعهدات بیمه گران

Øماهیت و ارکان صندوق تامین خسارتهای بدنی و وظایف و منابع درآمد آن

Øتکلیف مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی حوادث رانندگی در اعلام زمان تشکیل جلسات به شرکت بیمه مربوطه و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

Øسوابق قوانین مصوب در مورد بیمه خسارت ناشی از وسایل نقلیه موتوری و زمینی

Øتکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

Øمقررات کیفری در قانون بیمه اجباری شخص ثالث

Øتبیین جایگاه قانونی نمایندگان ، کارگزاران و ارزیابان خسارت های بیمه ای


مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üمدیران و کارشناسان بیمه

üمدیران و کارشناسان حقوقی و مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

        8 ساعت در 2 جلسه


زمان دوره:

      یکشنبه ها 98/06/03    98/06/10

ساعت 20 - 16                               

شهریه:

 2.000.000 ریال

 

شرایط تخفیف:

vدر صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/05/27 شهریه ی دوره 1.700.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

 ⚫️  جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

 ⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 

 
برچسب ها: قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395)