با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


با توجه به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تعریف فساد در ماده اول این قانون و نظر به اشخاص مشمول این قانون که در ماده 20 با تسری به اشخاص مختلف ذکر گردیده است. و همچنین الزاماتی که در موارد دیگر از جمله ثبت قراردادها در پایگاه اطلاع رسانی پیش بینی گردیده است. نیاز روز افزون برای آشنایی افراد و اشخاص مشمول حس می گردد. زیرا این قانون نظر به وسعت مشمولیت و ضمانت اجراهای مختلف از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات های حبس برای فعالان در حیطه دولتی و وابسته به دولت و نهاد و  مؤسسات عمومی غیردولتی و حتی اشخاص شاغل در بنگاه های اقتصادی دارای اهمیت است. لذا آشنایی با قانون و جرایم ذکر شده در آن ضروری است.

مدرس دوره:

جناب آقای دکتر نادر همایونی (عضو حقوقي كميته‌هاي تهيه و تدوين پيش نويس آيين نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات، دارای ده سال سابقه‌ی تدريس قانون برگزاري مناقصات، مسؤول امورحقوقي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران (دفتر نظام فني اجرايي)، مدير امور حقوقي و قرارداد)


      ⚫️ سرفصل های کلی دوره: 

                                                                             

       قانون ارتقای سلامت نظام اداري:

Øموارد شمول

Øتعريف فساد

Øبررسی ضمانت اجراها

Øبررسی محروميت ها

Øبررسی حمایت های قانونی

Øمسؤولیت ها

Øآيين نامه ها

Øقانون منع مداخله کارکنان دولت

Øتباني در معاملات دولتي

Øپورسانت

Øاعمال نفوذ بر خلاف حق

Øتصرف غير قانوني

Øتدليس کيفري

⚫️ مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üمدیران و کارشناسان اداری، مالی و حقوقی شرکت‌ها، سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

4 ساعت


زمان دوره:

سه شنبه 98/05/01

ساعت 20 - 16

شهریه:

1.300.000ریال

________________________________________________

⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 
برچسب ها: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد