با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دعاوی ناشی از روابط موجر و مستأجر

دعاوی ناشی از روابط موجر و مستأجر


امروزه مبتلا به بودن روابط استیجاری و ایجاد اختلافات بی شمار حاصل شده از آن با توجه به تصویب قوانین متعدد در سال های مختلف در این حوزه، که بعضأ در زمینه ی اختصاصی کماکان به قوت خود باقی هستند، ضروری می نماید هر حقوقدانی با شناخت تفاوت ها و تشخیص محل اجرای قوانین به تصویب رسیده به منظور طرح دعوای صحیح در این حوزه بکوشد. لذا کارگاه مذکور با هدف یادگیری مباحث کاربردی و شکلی تنظیم این گونه دعاوی برگزار می گردد.


 مدرس دوره:

      جناب آقای دکتر حمیدرضا محمد باقری (قاضی دیوان عالی کشور، مدرس واحد آموزش قوه قضائیه)

مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üکارشناسان حقوقی سازمان‌ها و شرکت ها

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

        8 ساعت در دو جلسه


زمان دوره:

     یکشنبه 98/06/24

     سه شنبه 98/06/26     

ساعت 19 - 15     

شهریه:

2.000.000 ریال

شرایط تخفیف:

vدر صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/06/16 شهریه ی دوره 1.700.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

 ⚫️  جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

 ⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 


 
برچسب ها: دعاوی ناشی از روابط موجر و مستأجر