با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره‌ی آموزشی – کاربردی اراضی و املاک

دوره‌ی آموزشی کاربردی اراضی و املاک


یکی از مهم ترین و گسترده ترین موضوعات حقوقی که در مقاطع مختلف تحصیلی رشته‌ی حقوق کمتر به آن پرداخته شده، حقوق اراضی و املاک است. آموزش این گرایش کاربردی با وجود مقررات و قوانین پراکنده امری ضروری تلقی می‌شود. دوره‌ی آموزشی مذکور در جلسه‌های مختلف با تفکیک مباحث مرتبط با اراضی و املاک، به صورت آنلاین ارائه می‌گردد:


مدرس دوره:

جناب آقای عباس بشیری (وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور اراضی و املاک، مؤلف 45 کتاب حقوقی)


 

      ⚫️ سرفصل های کلی دوره:


1-    حریم و انواع آن

Øمفهوم، تاریخچه، عناصر سازنده حریم

Øشرایط و ضوابط قانونی انواع حریم

Øمصادیق: چاه، قنات، چشمه، روددخانه، کانال آبرسانی

Øخطوط گاز، برق، راه و راه آهن

Øحریم شهر، شهرک و روستا

Øحریم آثار تاریخی و ثبت در یونسکو

2-    قانون اراضی کشت موقت

Øقانون اراضی کشت موقت

Øمحدوده عملکرد در اراضی کشت موقت

Øمحدوده جغرافیایی کشت موقت

Øکمیسیون ارزیابی در کشت موقت

Ø شرایط تعلق زمین در اراضی کشت موقت

Øکمیسیون تشخیص اراضی کشت موقت و ترکیب کمیسیون کیفیت اعتراض در کشت

3-    قانون اراضی بایر اعراضی و غیر اعراضی

Øبررسی اراضی بایر در آیین نامه ۱۳۴۳

Øتفسیر آیین نامه اراضی بایر 1365/06/01

Øاراضی بایر در زمین شهری

Øاراضی بایر در موقوفه

Øاراضی بایر در تشخیص مصلحت نظام 1367/05/25

Øکمیسیون تشخیص اراضی بایر

Øکمیسیون ارزیابی اراضی بایر

Øشرایط تملک اراضی بایر اعراضی

4-    اراضی موات

1)اراضی موات مورد تشخیص هیأت 7 نفره و تعارض آن با منابع طبیعی

2)اراضی موات در قوانین و فرق آن با اراضی منابع طبیعی

3)اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت

4) حریم روستا

5)مقررات حاکم بر اراضی موات

6)حاکمیت و کنترل دولت و شهرداری‌ها نسبت به اراضی موات

7)مبانی و جهات و انواع واگذاری اراضی موات

8)اداره و بهره برداری و واگذاری اراضی موات

9)واگذاری‌های خلاف قانون

5-    تحلیل و بررسی مقررات حفظ کاربری اراضی کشاورزی

1)مصادیق غیرمجاز تغییر کاربری اراضی زراعی

2)منع افراز و تفکیک اراضی کشاورزی

3)تعیین مصادیق تبصره 4 ماده یک حفظ کاربری (قلع و قمع، ساخت بدون مجوز در اراضی زراعی)

مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üسردفتران

üکارشناسان و مدیران حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

12 ساعت در 4 جلسه


زمان دوره:

یکشنبه ها 98/05/13   98/05/20    98/05/27   98/06/3


ساعت 19 - 16

شهریه:

3.000.000ریال

شرایط تخفیف:

vدر صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/04/25 شهریه ی دوره 2.610.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

⚫️ جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 
برچسب ها: دوره‌ی آموزشی – کاربردی اراضی و املاک