با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق اراضی و املاک (دوره فشرده-مقدماتی)

حقوق اراضی و املاک (دوره فشرده-مقدماتی)


یکی از مهم ترین و گسترده ترین موضوعات حقوقی که در مقاطع مختلف تحصیلی رشته‌ی حقوق کمتر به آن پرداخته شده، حقوق اراضی و املاک است. آموزش این گرایش کاربردی با وجود مقررات و قوانین پراکنده امری ضروری تلقی می‌شود. دوره‌ی آموزشی مذکور در جلسه‌های مختلف با تفکیک مباحث مرتبط با اراضی و املاک، ارائه می‌گردد:


مدرس دوره:

جناب آقای عباس بشیری (وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور اراضی و


املاک، مؤلف 45 کتاب حقوقی)


 

      ⚫️ سرفصل های کلی دوره:

 

1-    انواع اراضی

Øانفال

Øموات

Øساحلی

Øخالصه

Øمجهول المالک

Øمسلوب المنفعه

Øموقوفه

Øدایر

Øبایر

Øزراعی

Øمرتع

Øبیابانی

Øکویری

Øجنگلی 

2-    اراضی ملی

Øکمیسیون ماده 20 آیین نامه اجرایی جنگل ها و مراتع مصوب 1342/06/06

Øکمیسیون ماده 56 از 1346/05/30 تا 1348/01/28

Øکمیسیون ماده 56 از 1348 تا 1367

Øکمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی 56 از 1367 تا 1389

Øدادگاه ویژه منابع طبیعی از سال 1389 تا کنون

۳- حقوق اراضی شهری


Øحقوق اراضی شهری بر اساس لایحه‌ی قانونی لغو مالکیت اراضی موات 1358، قانون اراضی

 شهری 1360/12/27، بر اساس قانون زمین شهری 1366/06/26

Øچگونگی رسیدگی کمیسیون ماده 12

Øنحوه و کیفیت احیای اراضی شهری

Øاراضی موات شهری

Øانواع طرح‌های شهری

 

4-اصلاحات ارضی


Øتعیین و بررسی سه مرحله اصلاحات ارضی 

Øبررسی موات بایر خالصه، اعیانی اصلاحات ارضی


مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üسردفتران

üکارشناسان و مدیران حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

12 ساعت در 2 جلسه


زمان دوره:

پنجشنبه 98/04/20

جمعه 98/04/21

ساعت 15 - 9

شهریه:

3.000.000ریال

 

شرایط تخفیف:

vدر صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/04/11 شهریه ی دوره 2.610.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

⚫️ جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 
برچسب ها: حقوق اراضی و املاک (دوره فشرده مقدماتی)