با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دقيق ترين منابع آزمون وکالت٩٧ باتضمين ١٠٠٪‏ اثربخشي

نام درس نام کتاب قطع کتاب نوع جلد تعداد صفحه قیمت بخشی از کتاب سفارش
مدنی قانون مدني تحريري جیبی شومیز 584 150/000 دانلود
قانون مدني نموداري جیبی شومیز 448 125/000 دانلود
قانون مدني اعراب گذاري شده جیبی شومیز 224 75/000 دانلود
قانون يار حقوق مدني وزیری جلد سخت 664 350/000 دانلود
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی دکتر قربانی وزیری جلد سخت 1032 550/000 دانلود
مختصر حقوق مدني وزیری شومیز 352 250/000 دانلود
١٨دوره پرسش هاي حقوق مدني آزمون وكالت وزیری شومیز 211 150/000 دانلود
آیین دادرسی مدنی قانون آيين دارسي مدني تحريري جیبی شومیز 312 140/000 دانلود
قانون آيين دارسي مدني نموداري جیبی شومیز 368 125/000 دانلود
قانون يارآيين دادرسي مدني وزیری جلد سخت 656 350/000 دانلود
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی دکترعمروانی وزیری جلد سخت 512 300/000 دانلود
١٨دوره پرسش هاي آيين دادرسي مدني آزمون وكالت وزیری شومیز 216 150/000 دانلود
حقوق تجارت قانون تجارت تحریری جیبی شومیز 448 150/000 دانلود
قانون تجارت نموداري جیبی شومیز 376 125/000 دانلود
قانون يار حقوق تجارت، وحيد اميني وزیری جلد سخت 768 350/000 دانلود
مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت، دکتر مجیدقربانی وزیری جلد سخت 696 350/000 دانلود
١٨دوره پرسش هاي حقوق تجارت آزمون وكالت وزیری شومیز 176 140/000 دانلود
اصول فقه اصول فقه تحلیلی، سيدعلي بني صدر وزیری شومیز 296 175/000 دانلود
مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای اصول فقه سید علی بنی صدر وزیری شومیز 248 150/000 دانلود
١٨دوره پرسش هاي اصول فقه آزمون وكالت وزیری شومیز 132 125/000 دانلود
حقوق جزا قانون مجازات اسلامي تحريري جیبی شومیز 648 150/00 دانلود
قانون مجازات اسلامي نموداري جیبی شومیز 472 125/000 دانلود
قانون يار مجازات اسلامي تالیف گروه علمی چتردانش وزیری جلد سخت 760 350/000 دانلود
1000تست حقوق جزای عمومی وحقوق جزای اختصاصی رقعی جلد سخت 496 200/000 دانلود
١٨دوره پرسش هاي حقوق جزا آزمون وكالت وزیری شومیز 243 160/000 دانلود
آیین دادرسی کیفری قانون آيين دادرسي كيفري تحريري جیبی شومیز 480 150/000 دانلود
قانون آيين دادرسي كيفري نموداري جیبی شومیز 400 125/000 دانلود
1000 تست آ.د.ک رقعی جلد سخت 488 200/000 دانلود
مجموعه پرسش های آ.د.ک دکتر موذن زادگان وزیری شومیز 176 125/000 دانلود
١٨دوره پرسش هاي آيين دادرسي كيفري آزمون وكالت وزیری شومیز 264 170/000 دانلود
قوانين خاص مجموعه قوانین و مقررات کاربردي حقوقي جیبی شومیز 704 140/000 دانلود
مجموعه قوانین و مقررات کاربردي جزایی جیبی شومیز 448 120/000 دانلود
آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی - کیفری) رقعی شومیز 248 125/000 دانلود
تست طبقه بندي شده مجموعه آزمونهای آزمايشي طبقه بندی شده وکالت چتردانش وزیری شومیز 840 325/000 دانلودبرچسب ها: آزمون وکالت