با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
همایش راهکار های موفقیت96

Untitled Document

ردیف استان شهر تاریخ روز ساعت سخنران مکان
1 مرکزی اراک 28 دی سه شنبه 16الی18 سخنران امیرمسعود دلاوری
رتبه 1 کانون مرکزی سال94
خیابان امام -خیابان ملت- پشت کانون بسیج سالن همایش کانون بسیج
2 خراسان رضوی مشهد 29 دی چهارشنبه 16 منکاوی - عمروانی بلوار شهید منتظری-نبش منتظری7-نرسیده به میدان تلویزیون-مجتمع ساپکو
3 گیلان لنگرود 6 بهمن چهارشنبه 16 الی18 حق رضایی
4 گیلان لاهیجان 7 بهمن پنج شنبه 16 الی 18 حق رضایی میدان انتظام-خیابان کشاورزی-مابین میدان گیل و ابریشم -دانشکده فنی سماء
5 چهارمحال یختیاری شهرکرد 9 بهمن شنبه 16 یوسفی
6 چهارمحال یختیاری بروجن 9 بهمن شنبه 13:30
7 قزوین قزوین 14 بهمن پنج شنبه حق رضایی
8 همدان همدان 14 بهمن پنج شنبه منکاوی
9 آذربایجان شرقی تبریز 15 بهمن جمعه منکاوی
10 آذربایجان غربی ارومیه 15 بهمن جمعه حق رضایی - عمروانی
11 قم قم 20 بهمن چهارشنبه ارشدی - یوسفی
12 زنجان زنجان 20 بهمن چهارشنبه 14:30 منکاوی
13 خوزستان اهواز 29 بهمن جمعه حق رضایی - ارشدی
14 سیستان و بلوچستان زاهدان 1 تا 4 اسفند یکشنبه تا چهارشنبه منکاوی
برچسب ها: همایش راهکار های موفقیت96