با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
فرم همیار مشاور

 
طرح آموزش «همیارمشاور » بعنوان سفیر موسسه جهت انتقال اطلاعات علمی -کاربردی- اخبار آزمونی-جملات انگیزشی_اخبار همایش ها ومعرفی خدمات آموزشی و محصولات کمک آموزشی به دانشجو در هر دانشکده ۱نفربا حقوق ثابت یک میلیون تومن ماهانه و متغیر تا میلیون ها تومان روزانه و تسهیلات ویژه در استفاده از خدمات ماست و اطمینان خواهیم داد که بعد از اتمام یک ترم تحول علمی دانشجویان مشهود خواهد بود 
قصدچتردانش،معرفی صادقانه خدماتش به دانشجویان عزیز می باشد
 نه تبلیغات غیرواقعی ازطریق دانشجویان فعال با درآمدزایی بالا
--------------------------------------------------------------------------
تمایل به همکاری در چه زمینه هایی را دارید؟
الف؛معرفی کتاب،قانون،فیلم ازطریق ارسال رایگان بخشی از آنها جهت تصمیم گیری بهتردانشجو 
ب؛ معرفی کلاس های کمک آموزشی و دعوت ازدانشجو برای یک.جلسه حضور رایگان
ج؛ معرفی آزمون های آزمایشی جهت ارتقاء معدل و آماده سازی برای آزمون های حقوقی
د؛ معرفی خدمات رایگان موسسه و انتشارات  ازطریق اطلاع رسانی در گروه های دانشجویی
--------------------------------------------------------------------------
هرگونه توانایی و پیشنهاد برای معرفی خدمات بی بدیل چتردانش در دانشکده یاشهرتان را دارید مرقوم نمایید
آدرس کامل‌با کد پستی دانشکد‌‌ه و تلفن تماس جهت ارسال کتاب به دانشکدهبرچسب ها: فرم همیار مشاور