با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
نمونه تدریس اساتید چتردانش (ویدئو)

نمونه‌ای از تدریس دکتر کامفرنمونه‌ای از تدریس دکتر زارع


نمونه‌ای از تدریس استاد سمیع پورنمونه‌ای از تدریس دکتر عمروانی


نمونه‌ای از تدریس دکتر قربانی


نمونه‌ای از تدریس استاد شعبانی


نمونه‌ای از تدریس استاد بنی صدر


نمونه‌ای از تدریس دکتر غلامی
برچسب ها: آزمون وکالت نمونه تدریس