با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
جدول پاییز 99برنامه کارگاه های کاربردی موسسه چتردانش پاییز 99


سرفصل

شهریه(ریال)

طول دوره

زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

مدرس کارگاه

عنوان

ردیف

مشاهده
سرفصل
2.000.000 4 ساعت
سه شنبه

15 - 19
99/07/08 آقای عباس بشیری نحوه‌ی تنظیم دادخواست و تحریر دعاوی در مراجع قضایی (املاک، اراضی و آب) 1
مشاهده
سرفصل
3.000.000 8 ساعت
پنج شنبه

9 - 17

99/07/10 آقای دکتر فیض الله جعفری بررسی کاربردی قراردادهای خرید و فروش 2
مشاهده
سرفصل
2.000.000 4 ساعت
یکشنبه

16 - 20
99/07/20 آقای دکتر سید احمد باختر تحلیل کاربردی افراز و فروش املاک مشاع 3
مشاهده
سرفصل
2.000.000 5 ساعت
سه شنبه

15 - 20
99/07/22 آقای دکتر حسن فضلی دادخواست نویسی (مجازی) 4
مشاهده
سرفصل
7.500.000 24 ساعت
پنج شنبه

جمعه

شنبه

10 - 18
99/07/24
99/07/25
99/07/26
آقای عباس بشیری دوره فشرده و کامل حقوق اراضی و املاک 5
مشاهده
سرفصل
2.000.000 4 ساعت
سه شنبه

16 - 20

99/08/06 آقای دکتر حسن فضلی لایحه نویسی (مجازی) 6
مشاهده
سرفصل
5.000.000 10 ساعت
پنج شنبه

10 - 15

جمعه

11 - 16

99/08/08
99/08/09
آقای دکتر یاسر مرادی بخشنامه های پرکاربرد بانک مرکزی در دعاوی بانکی (حضوری-مجازی) 7
مشاهده
سرفصل
4.500.000 20 ساعت
یکشنبه ها

15 - 20
99/08/11
99/08/18
99/08/25
99/09/02
آقای رضا زمانی مجموع مقررات مالیاتی (دوره فشرده-کاربردی) 8
مشاهده
سرفصل
2.500.000 5 ساعت
سه شنبه

15 - 20
99/08/20 آقای دکتر حسن فضلی حضور شخص ثالث در صحنه‌ی دادرسی و اجرا(مجازی) 9
مشاهده
سرفصل
3.000.000 8 ساعت
پنج شنبه

9 - 17
99/08/22 آقای دکتر فیض الله جعفری

بررسی کاربردی قراردادهای اجاره (قراردادها، سرقفلی، حق کسب و پیشه و...) 10
مشاهده
سرفصل
2.500.000 5 ساعت
پنج شنبه

10 - 15
99/08/29 آقای دکتر حسن فضلی ایرادات در دادرسی حقوقی (مجازی) 11
مشاهده
سرفصل
3.000.000 6 ساعت
پنج شنبه

10 - 16
99/08/29 آقای بهرام کناریوندی حقوق کاربردی شرکت ها (حضوری-مجازی) 12
مشاهده
سرفصل
4.200.000 12 ساعت
سه شنبه ها

16 - 19
99/09/04
99/09/11
99/09/18
99/09/25
آقای عباس بشیری حقوق اراضی و املاک 13
مشاهده
سرفصل
3.000.000 6 ساعت
پنج شنبه

10 - 16
99/09/06
آقای دکتر نادر همایونی

آقای مهندس عبدالکریم کریمیان

اصول کاربردی در تنظیم قراردادهای پیمانکاری 14
مشاهده
سرفصل
2.000.000 4 ساعت
چهارشنبه

15 - 19
99/09/12 آقای دکتر محسن اسماعیلی قرارداد مشارکت در ساخت (مجازی) 15
مشاهده
سرفصل
4.500.000 16 ساعت
پنجشنبه

جمعه

9 - 17
99/09/13
99/09/14
آقای دکتر یوسف یعقوبی دوره‌ی جامع داوری 16
مشاهده
سرفصل
2.000.000 4 ساعت
یکشنبه

16 - 20
99/09/16 آقای دکتر سید احمد باختر فن دفاع 17
مشاهده
سرفصل
2.500.000 5 ساعت
پنجشنبه

10 - 15
99/09/20 آقای دکتر محسن اسماعیلی نحوه‌ی تنظیم قراردادهای املاک (پیش فروش، مشارکت در ساخت، پیمان و ...) (مجازی) 18برچسب ها: جدول پاییز 99