با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98

«آیین دادرسی مدنی»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 10 امروز،جمعه 10   اسفند ماه آغاز و تا ساعت 13 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 55 ساعت است که شامل (45 ساعت تدریس+ 10 ساعت تست زنی) توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود.«آیین دادرسی کیفری»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 12:30 امروز،پنجشنبه 9  اسفند ماه آغاز و تا ساعت 15 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 55 ساعت است که شامل (45 ساعت تدریس+ 10 ساعت تست زنی) توسط دکتر فرهی تدریس می شود.
«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 15:30 امروز،پنجشنبه 2 اسفند ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 120 ساعت است که شامل (100 ساعت تدریس+ 20 ساعت تست زنی) توسط استاد ترکمن تدریس می شود.
«حقوق جزا»


اولين جلسه کلاس حقوق جزا دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98 از ساعت 8 بامداد امروز،پنجشنبه 2 اسفند ماه آغاز و تا ساعت 12 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 80 ساعت است که شامل (70 ساعت تدریس+ 10 ساعت تست زنی) توسط دکتر فرهی تدریس می شود.

برچسب ها: دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98