با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره دوم دروس عمومی دکتری 98

«زبان عمومی»


اولين جلسه کلاس زبان عمومی دوره دوم دروس عمومی  دکتری 98 از ساعت  14امروز،یکشنبه 11 دی ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر مجیدی تدریس می شود.«استعداد تحصیلی»


اولين جلسه کلاس استعداد تحصیلی دوره دوم دروس عمومی  دکتری 98 از ساعت  15 امروز،یکشنبه 9 دی ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 30 ساعت است که توسط دکتر عرفانیان تدریس می شود.


برچسب ها: دوره دوم دروس عمومی دکتری 98