با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس های دوره ششم آموزش تست زنی ویژه وکالت 97

«اصول فقه»


اولين جلسه کلاس اصول فقه از دوره ششم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،پنجشنبه 8 آذرماه آغاز و تا ساعت 16 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاسبه مدت 6 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.
«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره ششم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 8 بامداد امروز،پنجشنبه 8 آذرماه آغاز و تا ساعت 16 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاسبه مدت 8 ساعت است که توسط استاد ترکمن تدریس می شود.
«آیین دادرسی کیفری»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره ششم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،چهارشنبه 7 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاسبه مدت 10 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود.
«آیین دادرسی مدنی»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی از دوره ششم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،سه شنبه 6 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاسبه مدت 10 ساعت است که توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود.«حقوق تجارت»


اولين جلسه کلاس حقوق تجارت از دوره ششم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،دوشنبه 5 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاسبه مدت 10 ساعت است که توسط دکتر ارشدی تدریس می شود.«حقوق جزا»


اولين جلسه کلاس حقوق جزا از دوره ششم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،یکشنبه 4 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاسبه مدت 10 ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس می شود.
«اصول فقه»


اولين جلسه کلاس اصول فقه از دوره ششم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،شنبه 3 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاسبه مدت 10 ساعت است که توسط استاد بنی صدر تدریس می شود.«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره ششم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،پنجشنبه 1 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس دو روز بوده به مدت 20 ساعت که توسط استاد ترکمن تدریس می شود.
برچسب ها: دوره ششم آموزش تست زنی ویژه وکالت 97