با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره طلایی نکته گویی مباحث مهم آزمونی و تثبیت ویژه وکالت 97

«آیین دادرسی کیفری»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره طلایی نکته گویی مباحث مهم آزمونی و تثبیت ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،شنبه 3 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود.
«حقوق جزا»


اولين جلسه کلاس حقوق جزا از دوره طلایی نکته گویی مباحث مهم آزمونی و تثبیت ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،جمعه 2 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر نورمحمد صبری تدریس می شود

 


«اصول استنباط»


اولين جلسه کلاس اصول استنباط از دوره طلایی نکته گویی مباحث مهم آزمونی و تثبیت ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،پنجشنبه 1 آذرماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد بنی صدر تدریس می شود.
«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره طلایی نکته گویی مباحث مهم آزمونی و تثبیت ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،چهارشنبه 30 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر بیات تدریس می شود.«حقوق تجارت»


اولين جلسه کلاس حقوق تجارت از دوره طلایی نکته گویی مباحث مهم آزمونی و تثبیت ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،سه شنبه 29 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر یوسف پاشایی تدریس می شود.
«آیین دادرسی مدنی»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی از دوره طلایی نکته گویی مباحث مهم آزمونی و تثبیت ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،دوشنبه 28 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر کلانتریان تدریس می شود.


برچسب ها: دوره طلایی نکته گویی مباحث مهم آزمونی و تثبیت ویژه وکالت 97