با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
بیانیه کانون وکلای مرکز: شیوه پذیرش کارآموزان وکالت تغییر نمی‌کند


بیانیه کانون وکلای مرکز: شیوه پذیرش کارآموزان وکالت تغییر نمی‌کند


کانون وکلای دادگستری مرکز بیانیه هیات مدیره خود راجع به موارد اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را منتشر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده:

☑️ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی که از بودجه عمومی تغذیه می شوند را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.
☑️ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که یک قانون خاص است شیوه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت را صراحتاً تعیین نموده و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند تا زمانی که این قانون خاص صراحتاً نسخ یا اصلاح نشده مطابق همین قانون به صدور پروانه وکالت دادگستری مبادرت ورزند.
☑️ کانونهای وکلای دادگستری مشمول اصلاحیه فوق نبوده و پذیرش کارآموز وکالت کماکان بر طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام خواهد شد.
برچسب ها: شیوه پذیرش کارآموزان وکالت تغییر نمی‌کند