با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
جزییات نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت سازمان قضایی نیروهای مسلح


جزییات نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت سازمان قضایی نیروهای مسلح


☑️ بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، فرایند آزمون سنجش شخصیت شامل دو مرحله می‌باشد که در مرحله اول از داوطلبان آزمون تستی به عمل آمد و در مرحله دوم مصاحبه حضوری انجام خواهد گرفت.
☑️ نتایج سنجش شخصیت پس از پایان تمامی مصاحبه‌ها به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال خواهد شد.

برچسب ها: جزییات نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت سازمان قضایی نیروهای مسلح