با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
در سال جاری 960 عضو جدید هیات علمی استخدام خواهند شد


در سال جاری 960 عضو جدید هیات علمی استخدام خواهند شد


☑️دکتر محمدعلی کی نژاد رئیس هیات جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: ما در سال های گذشته تقریبا ۱۰۰۰ عضو هیات علمی جذب کردیم و برای سال جاری نیز حدود ۹۶۰ نفر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه های دولتی استخدام خواهیم کرد.
☑️وی درباره تامین مجوز و بودجه استخدام این تعداد گفت: مجوز جذب این افراد از سازمان امور اداری و استخدامی کشور کسب شده است. در واقع بودجه جذب این افراد نیز در نظر گرفته شده است.
☑️کی نژاد اضافه کرد: برآورد ما این است که جذب حدود ۹۶۰ عضو هیات علمی در دانشگاه ها برای امسال کافی باشد و یقین داریم با جذب این افراد تا حدودی نیازهای دانشگاه ها رفع خواهد شد.برچسب ها: در سال جاری 960 عضو جدید هیات علمی استخدام خواهند شد