با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل صوتی از اولین جلسه از کلاس های دوره نکته گویی و تست زنی ویژه دکتری 99

«حقوق مدنی»

اولین جلسه از کلاس حقوق مدنی دوره نکته گویی و تست زنی ویژه دکتری 99 از سـاعت 10 صبحامروز ، پنجشنبه 1 اسفند ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر قربانی تدریس می شود.

برچسب ها: دوره نکته گویی و تست زنی ویژه دکتری 99