با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل صوتی از برگزاری جلسه اول کلاس های دوره سوم آمادگی وکالت ۹۹

«حقوق تجارت»

اولین جلسه از کلاس حقوق تجارت دوره سوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 15 امروز جمعه 2 اسفند ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 80 ساعت است که توسط دکتر ارشدی تدریس می شود.«آیین دادرسی مدنی»

اولین جلسه از کلاس آیین دادرسی مدنی دوره سوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 9 امروز جمعه 2 اسفند ماه آغاز و تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 60 ساعت است که توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود.


اولین جلسه از کلاس اصول فقه دوره سوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 13 امروز پنجشنبه 1 اسفند ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر حسین پور شرفشاد تدریس می شود.«حقوق مدنی»

اولین جلسه از کلاس حقوق مدنی دوره سوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 14 امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 امشبادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 100 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس می شود.


برچسب ها: تصاویر و فایل صوتی از برگزاری جلسه اول کلاس های دوره سوم آمادگی وکالت ۹۹