با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
جشنواره زمستانه کتب چتردانش با تخفیفات تصاعدی و کم سابقه


بدینوسیله به استحضار کلیه حقوقدانان محترم می رساند که در جشنواره زمستانه چتردانش کتب این انتشارات با تخفیفات ویژه به ترتیب زیر عرضه می گردد.
یک تا پنـــج کتـاب ۱۵٪ تخفــیف
شـش تا ده کتــاب ۲۰٪ تخفیـــف
یازده تا پانزده کتاب ۲۵٪تخفیف
بیش از پانزده کـتاب ۳۰٪تخفیف
این جشنواره فعلا فقط به صورت اینترنتی با مراجعه به سایت کتابفروشی اینترنتی چتردانش برگزار می گردد.
زمان: ۲۳ تا ۲۸دی۹۸برچسب ها: جشنواره زمستانه کتب چتردانش با تخفیفات تصاعدی و کم سابقه