با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
عرضه کتب چتردانش با تخفیف ویژه در نمایشگاه کتاب قم


بدینوسیله به استحضار کلیه حقوقدانان محترم استان قم می رساند که کتب نشرچتردانش در غرفه این انتشارات در نمایشگاه استانی کتاب قم با تخفیف ویژه عرضه می گردد. 
نشانی: قم، خاکفرج، محل دائمی نمایشگاه های استانی قم، حیاط نمایشگاه، غرفه۱۶۳
زمان: از ۱۳ تا ۲۰دی، از ساعت ۱۵:۳۰تا۲۲برچسب ها: عرضه کتب چتردانش با تخفیف ویژه در نمایشگاه کتاب قم