با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 98

شهبازی نیا با اشاره به نحوه برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت گفت: ما در این آزمون ۸۵۲۲۹ نفر داوطلب داشتم که تعداد ۴۴۱۹۸ نفر آنها مرد و تعداد ۴۱۰۳۱ نفر زن بودند  که در بین کانون های ۲۵ گانه توزیع شده اند، بیشترین تعداد داوطلب در کانون مرکز بوده است که ۲۸۳۷۶ نفر می باشند و کمترین تعداد ثبت نام در استان چهارمحال و بختیاری با تعداد ۴۹۱ نفر است ما در مجموع امسال حدود ۳۵۰۰ نفر در کانون های وکلا پذیرش داریم علیرغم اینکه کانون های وکلا بنا بر تکلیف قانون، قضات بازنشسته و همینطور کارمندان دولت که دربخش های حقوقی اشتغال داشته اند و نمایندگان مجلس که لیسانس حقوق دارند و یک دوره نماینده مجلس بوده اند را نیز به عنوان وکیل باید جذب کند و به آنها پروانه بدهد.


برچسب ها: تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 98