با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری دوره 1 روزه نکته گویی اصول فقه ویژه آزمون وکالت98

«اصول فقه»

تصاویر برگزاری دوره 1 روزه نکته گویی اصول فقه ویژه آزمون وکالت 98 ازسـاعت 13 امـروز، پنجشنبه 7 آذر ماه آغاز و تا ساعت 18 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 5 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس میشود.
برچسب ها: 0