با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره اول آمادگی دکتری 99


«زبان عمومی»

اولین جلسه کلاس زبان عمومی دوره اول آمادگی دکتری حقوق 99 از سـاعت 14 امـروز، سه شنبه 5 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 50 ساعت است که توسط دکتر مجیدی تدریس میشود.


«استعداد تحصیلی»

اولین جلسه کلاس استعداد تحصیلی دوره اول آمادگی دکتری حقوق 99 از سـاعت 16 امـروز، شنبه 2 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر مروج تدریس میشود.


«متون فقه جزایی»

اولین جلسه کلاس متون فقه جزایی دوره اول آمادگی دکتری حقوق 99 از سـاعت 9 صبح امـروز، پنج شنبه 30 آبان ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 45 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس میشود.


«حقوق جزاء »

اولین جلسه کلاس حقوق جزاء دوره اول آمادگی دکتری حقوق 99 از سـاعت 10 صبح امـروز، جمعه 24 آبان ماه آغاز و تا ساعت 15 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 90 ساعت است که توسط دکتر غلامی تدریس میشود

برچسب ها: دوره اول آمادگی دکتری 99